Styrelsen för Brf Tre Källor måste tyvärr meddela att vi återigen tvingas stänga pool samt bastu!

Pool samt bastu har återigen drabbats av driftstörningar. Styrelsen ser ingen annan utväg än att omedelbart stänga anläggningen.

Styrelsen kommer att tillsätta en projektgrupp som omgående går igenom hela anläggningen och säkerställer att de åtgärder som behöver göras blir gjorda på ett korrekt och fackmannamässigt sätt.

Det innebär bland annat att vattenreningen byggs om.

Lamporna i poolen åtgärdas / byts ut.

Ventilationsanläggningen byts ut.

Duschutrymmen renoveras enligt de idag gällande branschreglerna.

Bastun renoveras i sin helhet.

För att säkerställa att alla åtgärder blir utförda både korrekt och inom rimlig tid kommer vi att anlita en extern projektledare.

 

För medlemmar som har behörighet till pool och bastu gäller följande:

Samtliga som fortfarande har behörighet kvar ersätts med ett engångsbelopp om 500kr

Medlemmar som tecknat behörighet efter 1/10 2018 ersätts med ett annat belopp.

Alla som önskar ersättning måste själva kontakta HSB´s Kundtjänst.

 

Styrelsen beklagar den olägenhet och irritation detta medför, men vi har inget val om vi vil få ordning på detta en gång för alla.

 

Tre Källors eget SPA

 


I Tre Källor har du som medlem tillgång till privat pool & Bastu!

 

 

pool_bast

 

Boka pool & bastu: ""Klicka på bilderna""!

Det kommer framöver endast vara möjligt att boka via hemsidan.

 

Till en årskostnad av 950SEK eller 500SEK för 6 månader (debiteras via avgiften) får du möjlighet att boka pool & bastu under två timmar, privat för dig och din familj. Bara du, ingen annan kommer in under ditt bokade pass! 

Den öppna tiden mellan 08:00 och 10:00 tas i och med renovering helt bort. Från och med nu är det endast bokning som gäller!

08:00-22:00 gäller bokning!  OBS! Larmet aktiveras kl. 22:30!!!

 

För att få tillgång till anläggningen krävs en uppgradering av din nyckelbricka (APTUS) de nyckelbrickor som ingår i porttelefonin. Uppgradering görs på HSB´s Kundtjänst Hallundakontoret, Kornvägen 18.

Kontoret är öppet måndag - torsdag mellan 09:00 - 12:00. Torsdagar även mellan 16:00 - 18:00.

 

Några enkla men mycket viktiga råd innan du besöker pool & Bastuavdelningen.

Åldersgräns är 15 år (försäkringsbestämmelser) förälder måste vara med!

Innan du hoppar i poolen eller går in i bastun är det ytterst viktigt att du duschar och tvättar dig ordentligt. Detta för att hudavlagringar ej skall förstöra vattenkvaliten. Rent och klart vatten vill väl alla bada i!

Vattentemperaturen ligger mellan 26 - 28 grader. Detta för att minska mängden bakterier och användandet av kemikalier för vattenrening. Rekomenderad temperatur för en pool av vår modell är 27 grader.

 

Klädsim och bollspel är ej tillåtet!

Rökning är förbjudet!

All form av alkohol är förbjuden!

Entren är kamerabevakad!

Det är INTE tillåtet att låna ut din bricka till någon annan!

Missbruk beivras med avstängning!

Vid avstängning på grund av misskötsel är din avgift förverkad!

 

Under ordinarie arbetstid kan driftansvarig personal röra sig inom hela poolområdet. Detta är fullt normalt. Dock kommer de som utför något form av driftsarbete alltid att in i det längsta undvika att gå in i poolområdet när någon badar, men det är inte alltid möjligt att undvika detta.

 

Pool samt gym är stängt två pass per vecka. Detta för att städarna skall kunna utföra sitt arbete med att exempelvis städa dusch med mera.