Information om lite av varje!

 


Här presenteras kommande aktiviteter samt annan viktig information till dig som medlem!

 

 

 

2022-09-18

Laddstolpar för eldrivna fordon 

De 7 st laddplatserna vid garaget är nu färdiga. Vi inväntar endast betallösningen innan de driftsätts fullt ut. Ni som vill kan testa att ladda gratis på en av laddplatserna. Dock så får ni betala besöksavgift under tiden ni laddar. 5 av platserna kommer hyras ut som boendeparkering med el till självkostnadspris. 2 av platserna kommer vara "öppna" för de som vill ladda. Prisinformation kommer finnas i den app som behövs för att ladda. Mer information kommer komma.

_______________________________________________________________________________________

2021-10-02

Laddstolpar för eldrivna fordon

Föreningen invester just nu i 7 st laddpunkter för eldrivna fordon, så kallade laddboxar. Mer information kommer komma när dessa är på plats. Tyvärr har detta projekt blivit lite försenat på grund av den enorma brist på halvledare som råder i hela världen.

_______________________________________________________________________________________

2020-12-01

Budget för 2021 klar!

Budgeten för 2021 är klar. Då Botkyrka Kommun kraftigt höjer Tomträttsavgälden med hela 70% så tvingas vi tyvärr höja avgiften med 2%. Föreningen kommer fortsätta med tuffa underhållsåtgärder även under 2021 och en bit in på 2022. efter det så är planen att kraftigt öka amorteringen på föreningens lån för att klara det stambyte som förr eller senare kommer att komma.

_______________________________________________________________________________________

 2019-12-13

Budget för 2020 klar!

Budgeten för 2020 är klar. Det blir ingen höjning av månadsavgifter för bostadsrätter. Vi höjer heller inte hyrorna för parkeringsplatserna. Under 2020 och 2021 kommer styrelsen fortsatt sattsa på underhållet i föreningen. Fastigheterna börjar närma sig 30år och föreningen har förrut inte haft ekonomi att genomföra allt underhåll som borde gjorts.

Under de kommande två åren så kommer samtliga trapphus och hissar på Tre Källorsväg att renoveras / bytas ut. Även taken kommer få sig en ordentlig genomgång samt att alla badrumsfönster kommer bytas.

Den yttre miljön har vi under slutet av 2019 gjort en hel del insattser på, och vi kommer fortsötta med detta under 2020. Bland annat kommer hela innergården på Tre Källorsväg 13 - 21 få en välbehövlig ombyggnad.

_______________________________________________________________________________________

2019-12-13

Grovsoprum / miljörum!

På måndag den 23:e december öppnar vi upp dörrarna till elefanthusets nya miljörum / grovsoprum för ENKLARE grovsopor. För att få behörighet till detta så måste man kontakta HSB´s Kundtjänst i Hallunda.

Under februari kommer befintlig FTI-station plockas bort och vi gör plats för 7 - 9 nya p-platser.

_______________________________________________________________________________________

2019-11-06

Byte av leverantör för APTUS-systemet!

Styrelsen har beslutat att byta leverantör av APTUS-systemet. För oss som boende så kan detta under en väldigt kort period när själva bytet ske, uppstå en driftstörning vid web-bokning.

Samtidigt kommer web-bokningen få en ny, modernare och enklare design.

_______________________________________________________________________________________

2019-11-06

Målning av vissa lägenhetsdörrar!

Enligt föreningens stadgar så ansvarar föreningen för ytterdörrarnas ytskikt. Idag är det cirka 20 ytterdörrar som behöver målas om då de antingen är väldigt slitna, eller har fel färg. Avisering skall ha gått ut till berörda lägenheter från utvald entreprenör, Säker Bostad.

_______________________________________________________________________________________

2019-11-06

Fortsatt renovering av trapphus på Skarpbrunnavägen!

Nu fortsätter arbetet med att renovera trapphusen på Skarpbrunnavägen. De portar som kommer att renoveras är nummer 13 och 15. Arbetet beräknas pågå ett antal veckor där bland annat alla våningsplan målas om, brandtrapporna målas i sin helhet (inklusive räcket) samt att undertaket byta ut på entréplan.

_______________________________________________________________________________________

2019-04-25

Nytt parkeringsbolag!

Från och med 1:a April har vi nytt parkeringsbolag. Det nya p-bolaget heter Smart-P. Nya skyltar och parkeringsautomater sitter uppe.

_______________________________________________________________________________________ 

2019-03-04

Sista datum för motioner inför årets stämma!

Sista datum för att lämna motioner till årets stämma 2019 är den 31:a mars. Motioner som inkommer efter detta datum kommer ej att behandlas på stämman. Detta i enlighet med stadgarna.

_______________________________________________________________________________________

2018-01-22

Stenmassor på åkermarken jämte Shell-macken.

Som flera säkert redan märkt så har Skanska börjat att lägga upp stora mängder sprängsten från byggandet av Förbifart Stockholm. Detta görs i samverkan med Botkyrka Kommun och är en del i projektet "Södra porten". För mer information om hur och varför så går detta att läsa på  https://botkyrka.se/bo--bygga/botkyrka-pa-langre-sikt/botkyrka---sodra-porten-till-stockholm.html

_______________________________________________________________________________________

2018-01-03

Byte av hissar på Skarpbrunnavägen 17 & 19! (samt 9 - 15!)

Vi närmar oss nu bytet av hissarna på Skarpbrunnavägen 17 och 19. Den första hissen som kommer att bytas är på Skarpbrunnavägen 17, med planerad start vecka 15. Skarpbrunnavägen 19 startar vecka 20-21. Under cirka 5 veckor kommer hissen att vara helt avstängd! Det finns tyvärr ingen allternativ lösning på detta. Hissarna är i dåligt skick och måste bytas ut.

Vi kommer under hösten 2018 byta ytterligare två hissar på Skarpbrunnavägen för att sedan under våren 2019 byta de sista två.

Inför varje byggstart kommer det att hållas informationsmöten för alla boende i respektive port.

__________________________________________________________________________________________________________

2017-12-03

Rökning!

Vi har haft ett par avbrott i fläkten som suger ut matoset på Skarpbrunnavägen 17. Detta orsakas av någon eller några röker väldigt kraftigt under spiskåpan i sin lägenhet. Systemet nödstoppar och det blir dålig luft i flera av lägenheterna.

Vi har även haft flera fall av rökning i trapphusen på Skarpbrunnavägen som startat rökgasfläktarna.

Det är inte okej att röka i trapphusen. Det är heller inte okej att röka under spiskåpan. Har man behov av att röka och inte vill göra det i den egna lägenheten så får man helt enkelt klä på sig och gå ut.

__________________________________________________________________________________________________________

2017-12-03

Budget och avgifter 2018!

Den 14:e november hade styrelsen sitt budgetmöte inför nästa år.

Ekonomin i föreningen är i nuläget stabilt, men med kommande hissbyten, ombyggnation av fotbollsplanen och förväntade räntehöjningar gäller det att vara ekonomisk. Styrelsen har valt att göra en extra amortering för att med tiden minska räntekostnaderna. För att säkerställa en fortsatt god ekonomi har styrelsen valt att höja avgifterna med 1% inför kommande år. Dessutom kommer hyran på parkeringsplatserna höjas med 10%, då dessa inte har ändrats på över 10 år och ligger långt under genomsnittet i området. För en vanlig parkeringsplats innebär det en höjning med ca 16 kr/månaden.

  _______________________________________________________________________________________

2017-06-12

Fotbollsplanen!

 På stämman den 7:e Juni så informerades det om att det skall tillsättas en arbetsgrupp bestående av boende som känner sig störda av fotbollsplanen samt ett par representanter från styrelsen.

Intresse att ingå i denna grupp skickas till Ordförande, Mathias Axner.

Gruppens uppgift blir att ta fram ett långsiktigt och hållbart förslag på vad vi gör med fotbollsplanen.

I uppgiften ingår att i amverkan med styrelsen beräkna kostnad och göra undersökningar samt att ta in anbud.

Första mötet som blir en form av uppstartsmöte är planerat till den 21:a Juni.

 _______________________________________________________________________________________

2017-03-18

Motioner!

 Det är nu tid för att lämna in motioner till årets stämma. Sista datum för inlämnande av motioner är 31 Mars.

Motioner lämnas i brevlådan till det gamla Förvaltarkontoret på Skarpbrunnavägen 9 (mittemot garaget).

 _______________________________________________________________________________________

2017-03-18

OVK samt kanalrengöring!

Enligt lag så måste föreningen göra en OVK ( Obligatorisk Ventilations Kontroll ) vart sjätte år. Sedan ett par veckor tillbaka så pågår detta arbete. Entreprenör är IMS Ventilation.

Vi har stött på ett rätt så stort arbete då flertalet filter till friskluftsintagen har varit helt igensatta eller i väldigt dåligt skick. Beslut fattades därför att alla filter skall bytas där dessa är dåliga.

Samtidigt har vi också hittat ett stort antal köksfläktar som är inkopplade på ventilationen, detta är absolut förbjudet! IMS Ventilation kommer att åtgärda dessa omgående.

Frågor på vad som är godkännt att göra ställs till Styrelsen eller Förvaltaren på HSB!

_______________________________________________________________________________________

2016-12-30

Snöröjningen!

Snöröröjningen har tyvärr inte fungerat fullt ut ännu. Vi har ett avtal med HSB om upphandling av snöröjningen. EZ-gruppen som skall utföra själva snöröjningnen har haft en del inkörningsproblem ihop med att vi haft två stora och kraftiga snöfall. Vi jobbar stenhårt tillsammans med HSB och EZ-gruppen för att lösa detta!

_______________________________________________________________________________________

2016-11-30

Nya parkeringsplatser!

Nu är 8 av de planerade parkeringsplatserna färdiga. Ytterligare två blir snarta färdiga.

Vädret har tyvärr regnat bort möjligheten till att måla upp parkeringsrutorna så det är tillfälliga markeringar som gäller.

HSB skickar ut erbjudande enligt den turordning som finns.

 

Q-Park kommer få i uppdrag att hårdbevaka felparkeringar. Dessa utgör ibland hinder för räddningsfordan att ta sig fram, eller så kan inte SRV hämta soporna. Oavsett vilket så är det vi som bor här som blir lidande av att några inte kan respektera de regler som finns för parkering i området.

_________________________________________________________________________

2016-10-26

Nu är äntligen både grovtvättmaskinen samt torkumlaren i tvättstugan på Tre Källorsväg 9 bytta!

Entema AB har nu bytt både grovtvättmaskinen samt torktumlaren i tvättstugan på Tre Källorsväg 9.

Några mindre efterjusteringar kommer att göras, men båda maskinerna är i full drift.

De som valde att byta tvättstuga under denna tid behöver inte göra något, er behörighet till rätt tvättstuga kommer att automatiskt flyttas över den 1;a November!

______________________________________________________________________________________

2016-10-03

Byte av lås till garaget på Skarpbrunnavägen 9 - 11!

Som det informerats om i Infokällan som delades ut under september månad så kommer låset till garaget att bytas. Planerat datum var satt till den 4:e Oktober men vid avstämning idag den 3:e så har fortfarande en hel del inte hämtat ut sin nya nyckel. Vi förlänger därför tiden för bytet till på torsdag den 6:e Oktober. Bytet av låscylinder kommer att ske cirka klockan 16:00. Vi uppmanar därför alla som ännu inte hämtat ut ny nyckel att omgående göra det!

Bytet av låscylinder görs på grund av att det finns nycklar ute i omlopp som inte har lämnats tillbaka eller som av någon anledning inte är registrerade. Detta har lett till att obehöriga har vistats i garaget och till och med parkerat sitt fordon där.

______________________________________________________________________________________

 

 

2016-10-03

Rensning av cykelrum och barnvagnsrum i hela området!

HSB har sedan en tid tillbaka lappat i portarna om att vi påbörjat en upprensning av alla gemensamma förråd så som barnvagnsrum och cykelrum. Allt som inte får förvars i dessa utrymmen kommer att plockas bort.

Tyvärr så har denna del av förvaltningen inte fungerat så som den skall men vi och HSB tar nu kraftag och kommer fram till och med årsskiftet att rensa upp i alla gemensamma förråd.

Vi har hittat väldigt mycket som inte skall förvaras i dessa utrymmen.

I vissa fall har vi även kontaktat Polisen som har fått komma och undersöka samt dokumentera vissa föremål.

Föremål som plockats bort kommer att förvaras i maximalt 3 månader sedan kommer de att slängas.

Kontakta HSB / Fastighetsskötaren om just du fått något undanplockat! 

______________________________________________________________________________________

2016-10-03

Byte av lås till garaget på Skarpbrunnavägen 9 - 11!

Som det informerats om i Infokällan som delades ut under september månad så kommer låset till garaget att bytas. Planerat datum var satt till den 4:e Oktober men vid avstämning idag den 3:e så har fortfarande en hel del inte hämtat ut sin nya nyckel. Vi förlänger därför tiden för bytet till på torsdag den 6:e Oktober. Bytet av låscylinder kommer att ske cirka klockan 16:00. Vi uppmanar därför alla som ännu inte hämtat ut ny nyckel att omgående göra det!

Bytet av låscylinder görs på grund av att det finns nycklar ute i omlopp som inte har lämnats tillbaka eller som av någon anledning inte är registrerade. Detta har lett till att obehöriga har vistats i garaget och till och med parkerat sitt fordon där.

______________________________________________________________________________________

2016-10-03

Byte av grovtvättmaskin samt torktumlare i tvättstugan på Tre Källors Väg 9!

Som flera säkert märkt så har det varit mycket strul med grovtvättmaskinen och den äldre av de två torktumlarna i tvättstugan på Tre Källorsväg 9. Nu ser vi fram emot att få en ny grovtvättmaskin samt en ny torktumlare monterade. Preliminärt datum för installation är den 18:e Oktober, beroende på om Elektrolux levererar maskinerna i tid.

______________________________________________________________________________________

 2016-08-17

 Fler parkeringsplatser!

 Det råder högt tryck på att få en parkeringsplats i området. Tyvärr är antalet p-platser begränsat. Styrelsen jobbar hårt på att få fram fler.

Två p-platser i garaget och en p-plats med motorvärmare vid Tre Källorsväg 19 - 21 har tillkommit.

Vi räknar med att inom de närmaste månaderna ha ytterligare cirka tio parkeringsplatser färdiga.

Observera att det är HSB´s Kundtjänst som sköter kösystemet till dessa parkeringsplatser.

 ______________________________________________________________________________________

2016-08-17

 Byte av lås till garaget!

 På grund av att det förekommer obehöriga i garaget samt att det inte har lämnats tillbaka ett antal nycklar så kommer vi att byta låset till garaget. Det innebär att alla senast måndagen den 3:e oktober måste ha hämtat ut en ny nyckel. Antalet nycklar är begränsat till en nyckel per parkeringsplats.

Nycklar går att hämta från och med den 12:e september.

 ______________________________________________________________________________________

 2016-07-12

Byte av tvättmaskin i tvättstugan på Tre Källors Väg 19!

En av tvättmaskinerna i tvättstugan på Tre Källors Väg 19 har tyvärr gått sönder rejält.

Tvättmaskinen kommer att bytas ut så snabbt det bara går. Vi hoppas på överseende med detta.

Samtliga maskiner i alla tvättstugor servades under våren, men tyvärr så har detta i alla fall hänt.

______________________________________________________________________________________

2016-06-09

Solariet stängt!

Så som tidigare meddelats i "Infokällan" har nu solariet stängts. Ni som har avgifter innestående för denna tjänst ombeds kontakta HSB´s Kundtjänst för eventuell kreditering / återbetalning.

Solariet stängs på grund av att det är alldeles för få som teknat denna denna tjänst i förhållande till vad solariet kostar föreningen i hyra av utrustning samt drift.

_______________________________________________________________________________________

2016-06-01

Nya ledamöter och suppleanter invalda i styrelsen för Brf Tre Källor

På ordinarie föreningsstämma den 26 Maj 2016 valdes följande personer in i styrelsen för Brf Tre Källor;

Sven-Arne Lindblom (ledamot, omval på 2 år)

Peter Karlsson (ledamot, nyval på 2 år, tidigare suppleant i styrelsen)

Anatoli Spanothimiou (ledamot, fyllnadsval på 1 år)

Marko Nurminen (suppleant, omval på 1 år)

Frida König (suppleant, nyval på 1 år)

 

Fullständigt protokoll från stämman kommer snarst möjligt att publiceras under "Rapporter"

                                                                                                                                                             .

2016-03-09

Motioner till stämman 2016

Sista datum för att lämna in motioner till ordinarie föreningsstämma 2016 är den 31:a Mars.

Motioner inlämnade efter detta datum kommer INTE att behandlas.

_______________________________________________________________________________________

2016-03-06

APTUS-brickorna!

Nu skall alla gamla APTUS-brickor vara spärrade. Vare hushåll har fått ut 4 stycken nya APTUS-brickor till porten samt 1 styck APTUS-bricka till närmaste tvättstuga. Nytt är att vi nu har ett serviceavtal vilket gör att uppdateringar sker 1 gång per dygn per automatik, och inte som tidigare, manuella uppdateringar.

Uppdatering sker under någon minut nattetid. Skulle du råka ut för att din bricka inte fungerar under natten så vänta någon minut och försök igen, det kan vara så att just din port uppdateras!

_______________________________________________________________________________________

2016-03-06

Q-Park

Som flera säkert redan märkt så går det inte längre att betala med mynt i våra P-automater. Q-Park har tagit bort möjligheten att betala med mynt men ökat möjligheten att betala med mobilen. Följ instruktionerna som finns på varje P-automat!

________________________________________________________________________________________

2016-01-31

Vi byter leverantör av APTUS-tjänsten.

Som en del redan har märkt så har det varit störningar i det web-baserade bokningssystemet för tvättstugor, gym / solariet m.m.

Detta beror på att vi just nu byter leverantör av APTUS-tjänsten. Det kommer under en kortare period att vara störningar tills det att alla buggar i systemet är åtgärdat.

Vi ber om ursäkt för det strul det har och eventuellt kommer orsaka under en kortare period, men vi kommer i framtiden i och med detta få ett bättre system med bättre kontroll över alla behörigheter.

 

När allt är på plats så kommer det endast vara möjligt att boka pool och gym / solariet via hemsidan eller en app. Detta på grund av att vi har för mycket obehörigt spring i porten på Skarpbrunnavägen 9.

 

Det kommer även att ske en så kallad "nollning" av alla APTUS-brickor som är i omlopp. Vi har märkt att det finns ett större antal  APTUS-brickor i omlopp som egentligen borde vara spärrade. Mer information om när och hur detta görs kommer att informeras i god tid.

Nytt som kommer att bli är att bortappad APTUS-bricka inte ersätts med en ny gratis, utan vi kommer att ta ut en avgift för varje bortappat APTUS-bricka.

_________________________________________________________________________________________________________

 

2014-02-27

Nu byter vi P-bolag!

Under första eller andra veckan i mars 2014 är det Q-Park som sköter gästparkeringen i Tre Källor.

Det kommer att sättas upp tre nya P-automater i området.

Kostnad att parkera blir 5:- / timma eller 50:- / dygn.

Betalningssätt: Kort eller via mobiltelefon.

_________________________________________________________________________________________

 

 

 Hyra ut sin lägenhet i andra hand. Läs vad som gäller


Vad är störning? Läs mer här!


 

 

Som HSB medlem har du fri tillgång till HSB Juristerna! Läs mer här


 

 

Nya lägenhetsnummer att redovisa till Skattemyndigheten

Du har förmodligen fått meddelande från Skattemyndigheten att registrera ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer.

Det nya lägenhetsnummret finner du på eller bredvid anslags/namntavlan i trapphuset.

Ditt gamla lägenhetsnummer finner du på vänster sida på karmen till din lägenhetsdörr. Leta rätt på ditt gamla

lägenhetsnummer i listan på anslagstavlan så ser du ditt nya nummer på höger sida.

OBS! Det är endast Skattemyndigheten som använder sig av detta nya nummer. Inte HSB / Tre Källor, vi går efter det gamla!

 


 

 Boka gästlägenhet och festlokalen via ett nytt bokningssystem

Under januari 2011 kommer du kunna boka dessa två lokaler via denna hemsida.

När du bokar upp någon av lokalerna bekräftar system din bokning genom att sända dig ett bekräftelsemaíl på vilken dag och hur många dagar du bokat.

Samtidigt skickas ett mail till den person som är ansvarig för uthyrningen av lokalerna. Du kommer att bli kontaktad angående möte för överlämning av nycklar till lokalen.

Betalning av hyran debiteras din avgiftsavi, det enda du måste betala kontant är depositionen som du vid avslutad hyra får tillbaka om inte något speciellt har hänt. Information om hyresregler kan du läsa mer om när du skriver under hyreskontraktet.