Tre Källors fastighetsskötare!


Leif Andersson

Fastighetsskötare

Skarpbrunnavägen 11 nb.

(Tryck på "fastighetsskötare" på porttelefonen)

 

 Tel: vxl 08-608 68 00

 

 

Felanmälan gällande din lägenhet skall alltid anmälas direkt till "felanmälan" 

Tel: vxl 08-608 68 00

eller via denna LÄNK

 

Alla felanmälningar skall i första hand skickas till "felanmälan". Fel som kräver akut åtgärd

eller om du upptäcker något som inte verkar bli åtgärdat så kontakta styrelsen för åtgärd!