Tre Källors fastighetsskötare!


Mensur Rekovic

Fastighetsskötare

Skarpbrunnavägen 11 nb.

(Tryck på "fastighetsskötare" på porttelefonen)

 

Tel: vxl 08-608 68 00 

 

Felanmälan gällande din lägenhet skall alltid anmälas direkt till "felanmälan" 

Tel: vxl 08-608 68 00

eller via denna LÄNK

 

 

Tänk på att vi bor i bostadsrätter, det innebär att det är du som innehavare av bostadsrätten som är skyldig att utföra allt underhåll och alla reparationer, av just din lägenhet, med de undantag som finns enligt föreningens stadgar.

 

Gör du en felanmälan på något som är ditt eget ansvar att underhålla så kan du komma att debiteras för utfört arbete. Vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens ansvar regleras i våra stadgar.

 

Alla felanmälningar skall i första hand skickas till "felanmälan". Fel som kräver akut åtgärd

eller om du upptäcker något som inte verkar bli åtgärdat så kontakta styrelsen för åtgärd!