Felanmälan


Fel som uppstår i din lägenhet skall anmälas till "felanmälan" på tel: 08-608 68 00 eller via mail

Observera att fel som anmäls på sådana saker som inte är föreningens ansvar debiteras medlemmen för arbetstid och eventuella reservdelar.

Fel på kyl, frys, spis, tvättmaskin eller torktumlare skall alltid felanmälas till respektive leverantör.

Under helger och kvällar kan du om det är akut och inte kan vänta till närmaste vardag ringa Fastighetsjouren på tel: 08-657 64 70

 

securitas logo Fastighetsjour. Tel: 08-657 77 18

Observera att fastighetsjouren endast får användas i akuta fall efter ordinarie arbetstid och helger.

Vid osäkerhet ring ordförande Jan Brinck på tel: 0708-498 03 16.

Observera att ett jourbesök kostar föreningen ca, 3.000:-. Händelser som inte är akuta kanske kan 

vänta till normal arbetstid. 

Aktuta fall är t.ex. vattenläckage eller helt strömlös lägenhet.