Har du drabbats av skadedjur eller misstänker skadedjur i din lägenhet så skall du kontakta Anticimex!

Ring 075-245 10 00 alla vardagar kl. 07-20

Vårt Försäkringsbolag heter Folksam!

Det är samma nummer oavsett vart man befinner sig!

 

Är du osäker så kan du alltid kontakta någon i styrelsen först!

 

Under vintern 2016 / 2017 drabbades föreningen av flera av varandra oberoende fall av vägglöss. Vägglöss är en mycket vanlig form av skadedjur som orsakar stora obehag och som kan sprida sig till många grannar om inget görs snabbt.

Att inte anmäla att man drabbats av skadedjur, vägglöss eller något annat, är ett mycket allvarligt brott mot föreningens stadgar och kan innebära att man får sitt medlemskap uppsagt och tvingas flytta, i värsta fall med tvång.

 

Nedanstående länk beskriver vägglöss. Läs gärna på om just detta skadedjur.

 https://www.anticimex.com/sv-SE/skadedjursproblem/identifiera-skadedjur/vaggloss/