Har du drabbats av skadedjur eller misstänker skadedjur i din lägenhet så skall du kontakta Anticimex    SAMT meddela styrelsen på e-post: brf.tre.kallor@outlook.com. Det är av yttersta vikt att även styrelsen informeras om detta då vi kan behöva göra större undersökningar.

Enligt förenings stadgar så skall styrelsen informeras.

Förrut fick vi informationen via Anticimex, men pga GDPR så får Anticimex inte ge denna information längre.

Som skadedjur räknas vägglöss, getingar, kackerlackor, råttor och möss, silverfiskar, myror osv.

Ring 075-245 10 00 alla vardagar kl. 07-20

Vårt Försäkringsbolag heter Folksam!

Det är samma nummer oavsett vart man befinner sig!

 

Är du osäker så kan du alltid kontakta någon i styrelsen först. Vi ser dock hellre att man ringer en gång för mycket än en för lite!

 

Under vintern 2016 / 2017 drabbades föreningen av flera av varandra oberoende fall av vägglöss. Vägglöss är en mycket vanlig form av skadedjur som orsakar stora obehag och som kan sprida sig till många grannar om inget görs snabbt.

Att inte anmäla att man drabbats av skadedjur, vägglöss eller något annat, är ett mycket allvarligt brott mot föreningens stadgar och kan innebära att man får sitt medlemskap uppsagt och tvingas flytta, i värsta fall med tvång.

 

Nedanstående länk beskriver vägglöss. Läs gärna på om just detta skadedjur.

 https://www.anticimex.com/sv-SE/skadedjursproblem/identifiera-skadedjur/vaggloss/