Styrelse - Revisor

Tre Källor 2021 - 2022


 

 HSB Ordförandeklubba

Styrelsens sammansättning för mandatperioden 2019 - 2020 

 

Styrelseledamöter

 


 

Ordförande: Mathias Axner

Tel: 0733 958 600

e-post: mathias.axner@trekallor.se 

 


Vice Ordförande: Elias Tony

e-post: eias.thony@trekallor.se

 


Sekreterare: Anna-Carin Skog

E-post: annacarin.skog@trekallor.se

 


 HSB ledamot: Per Kregert

Tel: 0761 937 052

e-post: per.kregert@bredband.net

 


 Ledamot: Georg Lundkvist

 e-post: georg.lundkvist@trekallor.se

 


Ledamot: Solveig Eriksson

E-post: solveig.eriksson@trekallor.se

 


Ledamot: Rabia Rana

E-post: rabia.rana@trekallor.se

 


 

Ledamot: Suzan Zengin

E-post: suzan.zengin@trekallor.se

 


 

 Suppleanter

Nabil Machreki

 

e-post: nabil.machreki@trekallor.se

 


 

  Revisorer

  Anne-Lie Carlsson

 E-post: revisor@trekallor.se

 

 Suppleant: Dragica Ben Dahman

 

 

 

Styrelsen för Brf Tre Källor har en central e-post dit förslag och tips kan skickas.

brf.tre.kallor@outlook.com