Neden följer en kortfattad och generell information till Mäklare och köpare om HSB Brf Tre Källor.

(Uppdaterad 2022-06-21)

 

Byggår 1990 - 1992

Antal bostadsrätter är 291

Årsavgiften är i snitt 1,010kr / kvm (2021)

I avgiften ingår värme, vatten, varmvatten,avlopp, ventilation, sophämtning, digitalt grundutbud från Tele2 samt bredband från Telenor (500/500). Även avgift för kollektivt bostadsrättstillägg ingår (Folksam). I föreningens fastighetsförsäkring ingår skadedjurssanering i bostaden via Anticimex.

Föreningen har tomträtt till fastigheten Hagstugan 1. Senaste justeringen av tomträttsavgälden gjordes 2021. Avgälden gäller i 10 år.

 

Hiss finns i samtliga portar.

 

Gym med bastu finns mot separat avgift.

Pool med bastu finns mot separat avgift.

Gästlägenhet finns för upp till 4 personer, bokas separat mot avgift.

Festlokal för upp till 35 sittande finns, bokas separat mot avgift.

 

Antalet parkeringsplatser uppgår till totalt 242 st (plus ett antal besöksparkeringar)

P-plats utan tak: 161 st

P-plats i carport: 37 st

P-plats i flerbilsgarage: 44 st

Laddpunkter: 7st, varav 2 publika (upp till max 11kw/h)

Observera att det är kösystem som gäller. Föreningen kan aldrig garantera en parkeringsplats. Inga parkeringstillstånd utfärdas i avvaktan på p-plats. Parkeringsplats följer ej med vid överlåtelse av bostadsrätt.

 

Avtal för el tecknas av varje enskild bostadsrättsinnehavare. Vattenfall är nätägare.

 

Porttelefoni / säkerhet

Samtliga portar och tvättstugor är utrustade med APTUS. Vid tillträde spärras samtliga APTUS-brickor inom cirka 2 veckor, och en uppsättning av nya brickor delas ut. Detta för att undvika att gamla brickor är i omlopp.

Ett flertal portar är utrustade med kameraövervakning som är uppkopplad mot trygghetscentral.

Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar för sina egna lås och nycklar till bostaden. Föreningen rekommenderar alltid att man byter lås vid tillträde.

 

Förråd

Merparten av alla lägenheter har sina förråd i bostaden, som kombinerad klädkammare / förråd.

Ett ytterst begränsat antal extra förråd finns att hyra, mot en separat avgift. Kösystem tillämpas.

Vissa lägenheter har ett separat förråd som ingår i avgiften. Se separata kartor under fliken Ritningar.

 

Tvättstugor

Totalt finns det 5 st tvättstugor i området. 5 pass á 3 timmar per månad är möjligt att boka, avgift 15kr per pass. Inga extra pass är möjligt att boka.

 

Stadgar

Senaste version av föreningens stadgar (2011.V5) är registrerade hos bolagsverket under januari 2020.

 

Medlemskap och överlåtelser

Styrelsen prövar varje medlemskapsansökan separat. Handläggningstiden är upp till 4 veckor från det att komplett ansökan har inkommit. Styrelsen gör alltid en kreditupplysning vid varje överlåtelse.

 

Upplåtelse i andra hand

Medlem / bostadsrättsinnehavare som önskar upplåta sin bostadsrätt i andra hand skall alltid ansöka om styrelsens tillåtelse för detta.

 

Större utförda underhållsåtgärder 2015 - 2021:

Byte av plåt på flertalet balkonger.

Nedgrävning av samtliga sopstationer till så kallade djupbehållare.

Byte samtliga hissar på Skarpbrunnavägen.

Renovering samtliga trapphus på Skarpbrunnavägen.

Byte båda undercentralerna för värme och varmvatten.

Totalrenovering av gym, pool och bastu.

Totalrenovering av festlokalen.

Byte av samtliga badrumsfönster.

Renovering av samtliga trapphus på Tre Källors väg.

Byte av samtliga hissar på Tre Källorsväg 3 - 11.

Målning av samtliga carportar.

Byte av samtliga hissar på Tre Källorsväg 13 - 21

Ombyggnad av gammal lokal för förvaltning till bostadsrätt.

Installation av 7 st laddstolpar för elfordon

 

Framtida större underhållsåtgärder som utreds 2021 - 2025

Rengöring av samtliga tak, målning av takdetaljer samt målning av vindskivor (2022 pågår!)

Renovering av samtliga tvättstugor (2022- 2023 beställt!)

Eventuellt investering i ombyggnad av ytterligare en lokal till bostasdrätt (utredning pågår)

 

Underhållsplan / ekonomisk plan

Föreningen har en underhållsplan som sträcker sig över 50 år. Varje år revideras denna av styrelsen.

Underhållsplanen är en del av den ekonomiska 5-årsplan som föreningen arbetar efter.

 

Räntekänslighet

Föreningen har höga lån och har en räntekänslighet på 8. Det innebär att om föreningens samtliga lån får en räntehöjning på 1% så kan avgiften behöva höjas med 8%.

Styrelsen har spridit ut föreningens lån på 5 stora lån och ett mindre. ett stort lån läggs om varje år.