Neden följer en kortfattad och generell information till Mäklare och köpare om HSB Brf Tre Källor.

(Uppdaterad 2021-07-15)

 

Byggår 1990 - 1992

Antal bostadsrätter är 291

Årsavgiften är i snitt 1,010kr / kvm (2021)

I avgiften ingår värme, vatten, varmvatten,avlopp, ventilation, sophämtning, digitalt grundutbud från ComHem samt bredband från Telenor (250/250). Även avgift för kollektivt bostadsrättstillägg ingår (Folksam). I föreningens fastighetsförsäkring ingår skadedjurssanering i bostaden via Anticimex.

 

Hiss finns i samtliga portar.

 

Gym med bastu finns mot separat avgift.

Pool med bastu finns mot separat avgift.

Gästlägenhet finns för upp till 4 personer, bokas separat mot avgift.

Festlokal för upp till 35 sittande finns, bokas separat mot avgift.

 

Antalet parkeringsplatser uppgår till totalt 242 st (plus ett antal besöksparkeringar)

P-plats utan tak: 161 st

P-plats i carport: 37 st

P-plats i flerbilsgarage: 44 st

Observera att det är kösystem som gäller. Föreningen kan aldrig garantera en parkeringsplats. Inga parkeringstillstånd utfärdas i avvaktan på p-plats. Parkeringsplats följer ej med vid överlåtelse av bostadsrätt.

Från och med hösten 2021 så kommer det finnas 7 stycken laddplatser för el-bil. Effekten i varje laddpunkt är upp till 11kw. Se separat information under flik "parkeringsplatser" för senast uppdaterad information.

 

Avtal för el tecknas av varje enskild bostadsrättsinnehavare. Vattenfall är nätägare.

 

Porttelefoni / säkerhet

Samtliga portar och tvättstugor är utrustade med APTUS. Vid tillträde spärras samtliga APTUS-brickor inom cirka 2 veckor, och en uppsättning av nya brickor delas ut. Detta för att undvika att gamla brickor är i omlopp.

Ett flertal portar är utrustade med kameraövervakning som är uppkopplad mot trygghetscentral.

Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar för sina egna lås och nycklar till bostaden. Föreningen rekommenderar alltid att man byter lås vid tillträde.

 

Förråd

Merparten av alla lägenheter har sina förråd i bostaden, som kombinerad klädkammare / förråd.

Ett ytterst begränsat antal extra förråd finns att hyra, mot en separat avgift. Kösystem tillämpas.

Vissa lägenheter har ett separat förråd som ingår i avgiften. Se separata kartor under fliken Ritningar.

 

Tvättstugor

Totalt finns det 5 st tvättstugor i området. 5 pass á 3 timmar per månad ingår i avgiften. Inga extra pass är möjligt att boka.

 

Stadgar

Senaste version av föreningens stadgar (2011.V5) är registrerade hos bolagsverket under januari 2020.

 

Medlemskap och överlåtelser

Styrelsen prövar varje medlemskapsansökan separat. Handläggningstiden är upp till 4 veckor från det att komplett ansökan har inkommit. Styrelsen gör alltid en kreditupplysning vid varje överlåtelse.

 

Upplåtelse i andra hand

Medlem / bostadsrättsinnehavare som önskar upplåta sin bostadsrätt i andra hand skall alltid ansöka om styrelsens tillåtelse för detta.

 

Större utförda underhållsåtgärder 2015 - 2020:

Byte av plåt på flertalet balkonger.

Nedgrävning av samtliga sopstationer till så kallade djupbehållare.

Byte samtliga hissar på Skarpbrunnavägen.

Renovering samtliga trapphus på Skarpbrunnavägen.

Byte båda undercentralerna för värme och varmvatten.

Totalrenovering av gym, pool och bastu.

Totalrenovering av festlokalen.

Byte av samtliga badrumsfönster.

Renovering av samtliga trapphus på Tre Källors väg.

Byte av samtliga hissar på Tre Källorsväg 3 - 11.

Målning av samtliga carportar.

 

Pågående och framtida större underhållsåtgärder som är beslutade och beställda 2021

Byte av samtliga hissar på Tre Källorsväg 13 - 21 (klart)

Ombyggnad av gammal lokal för förvaltning till bostadsrätt. (klart)

 

Framtida större underhållsåtgärder som utreds 2021 - 2025

Rengöring av samtliga tak, målning av takdetaljer samt målning av vindskivor (2022)

Renovering av samtliga tvättstugor (2021- 2022)

Installation av laddstolpar för elfordon. (bedöms klart höst 2021)