Sopsortering &

Återvinningsstation


Sopor och återvinningsstation.

I Tre Källor sopsorterar vi. Dina hushållssopor kastar du i någon av de fyra stationer som finns i området. Lämna aldrig sopor direkt på marken. Det kostar föreningen, (oss alla) mycket pengar att transportera bort sopor som inte hör hemma på sopstationerna. 

 

Vid samtliga fyra stationer kan du lämna matavfall och restavfall!

 

I behållaren för matavfall får inga plastpåsar slängas. Behöver du fler bruna påsar så kontakta någon i styrelsen så får du hjälp.

 

Färgat och ofärgat glas lämnas vid Skarpbrunnavägen 9-11, Tre Källorsväg 3 samt Tre Källorsväg 21.

 

FTI (Förpacknings- och TidningsInsamling) finns längst ned vid parkeringen på Tre Källorsväg 19-21. Styrelsen tittar på möjligheten att flytta tillbaka FTI till Elefanthuset.

 

Karta över sopstationerna i Tre Källor.

 

 

Vid varje tillfälle som vi hittar avfall som olagligt har dumpats inom området så söker vi igenom avfallet efter bevis på vem eller vilka som dumpat det. Vi Polisanmäler alla fall där vi hittar någon form av bevis på vem eller vilka som är skyldiga. Vi skickar även en faktura på kostnaden för att städa upp!

 

Samtliga fall dokumenteras med datum, tid samt fotografi.

 

Upprepade förseelser kommer att skickas till våra jurister för ytterligare åtgärd.

 

Ser du någon som dumpar avfall? Kontakta omedelbart någon i styrelsen. Har du möjlighet att fotografera eller på annat sätt identifiera vem det är som dumpar avfall tar vi i styrelsen tacksamt emot dessa uppgifter!

 

 

Fittja återvinningsstation

På Fittja återvinningsstation kan man lägga grovsopor i olika containers. Sorteringen gör att möjligheterna till återvinning ökar. Man kan även lämna glas, returpapper, förpackningar och miljöfarligt avfall på
återvinningsstationen.

Plats: Fittja återvinningscentral, 
         Hallundaleden/Fittja Trafikplats.                         
         Tel: 08-531 868 55

                                                                                Öppettider: Tisdag - torsdag 13:00 - 19:00 
                   Fredag  09:00 - 16:00 
                   Lördag  09:00 - 16:00 
                   Söndag 09:00 - 16:00     

                   Måndagar stängt.

När röd dag infaller på en vardag är det öppet som fredag dagen innan.

Dagen innan Midsommarafton, julafton och nyårsafton är det öppet som fredag!

 

Under vår- och höststädning finns tillgång till container för grovsopor. Detta meddelas i trapphus och hissar.

                                                                    OBS! För att få tillgång till återvinningscentralen
                                                                           krävs ett passerkort.
        

 Passerkortet kan du beställa genom att klicka på kortet. srv kort