Sopsortering &

Återvinningsstation


Sopor och återvinningsstation.

I Tre Källor sopsorterar vi. Dina hushållssopor kastar du i någon av de fyra stationer som finns i området. Lämna aldrig sopor direkt på marken. Det kostar föreningen, (oss alla) mycket pengar att transportera bort sopor som inte hör hemma på sopstationerna. 

Dessutom så orsakar sopor på marken att vi får hit råttor! Råttor kan sprida sjukdommar till oss människor!

 

Vid samtliga fyra stationer kan du lämna matavfall och restavfall!

 

I behållaren för matavfall får inga plastpåsar slängas. Behöver du fler bruna påsar så finns dessa att hämta i elefanthuset.

 

Färgat och ofärgat glas lämnas vid Skarpbrunnavägen 9-11, Tre Källorsväg 3 samt Tre Källorsväg 21.

 

FTI (Förpacknings- och TidningsInsamling) finns i det stora gårdshuset mitt i området "elefenthuset". Här slänger du wellpapp, tidningar, plastförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar, hushållsbatterier, elektronik, enklare grovavfall samt mindre mängder med färgburkar. Bricka "1" och den blåa, "B" går till dörr samt port.

 

Karta över sopstationerna i Tre Källor.

 

Så här sorterar du ditt avfall rätt!

 

Vid varje tillfälle som vi hittar avfall som olagligt har dumpats inom området så söker vi igenom avfallet efter bevis på vem eller vilka som dumpat det. Vi Polisanmäler alla fall där vi hittar någon form av bevis på vem eller vilka som är skyldiga. Vi skickar även en faktura på kostnaden för att städa upp!

 

Samtliga fall dokumenteras med datum, tid samt fotografi.

 

Upprepade förseelser kommer att skickas till våra jurister för ytterligare åtgärd.

 

Ser du någon som dumpar avfall? Kontakta omedelbart någon i styrelsen. Har du möjlighet att fotografera eller på annat sätt identifiera vem det är som dumpar avfall tar vi i styrelsen tacksamt emot dessa uppgifter!

 

 

Fittja återvinningsstation

På Fittja återvinningsstation kan man lägga grovsopor i olika containers. Sorteringen gör att möjligheterna till återvinning ökar. Man kan även lämna glas, returpapper, förpackningar och miljöfarligt avfall på
återvinningsstationen.

Plats: Fittja återvinningscentral,                                       Öppettider:
         Hallundaleden/Fittja Trafikplats.                               Tisdag - torsdag 13:00 - 19:00                         
         Tel: 08-531 868 55                                                 Fredag - söndag  09:00 - 16:00

                                                                                        Stängt:                                                           

                  Midsommarafton, midsommardagen, julafton,
                  juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.
                   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Under vår- och höststädning finns tillgång till container för grovsopor. Detta meddelas i trapphus och hissar.

OBS!

För att få tillgång till återvinningscentralen krävs ett passerkort. Passerkortet är helt gratis om du aldrig haft ett förrut. Har du tappat ditt kort så tillkommer en mindre administrativ avgift
        

 Passerkortet kan du beställa genom att klicka på kortet. srv kort