Här kan du ladda ned information om

regler och förordningar i Tre Källor.

 

Denna information finns även som boendepärm i fysisk form.

Kontakta Styrelsen för ditt eget exemplar!

§01 Boendeinformation V2022:01

      Allmäna lokala ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun

§02 Föreningens stadgar (Version 2011.5)

§03 Alla skall trivas

§04 Vem äger bostadsrätten

§05 Vem skall underhålla bostadsrätten

§06 Hyra ut i andra hand

§07 Vattenskador

§08 Mallar   

         Ansökan tillstånd montering av parabolantenn

         Ansökan tillstånd inglasning av balkong

         Bygglovsansökan Botkyrka Kommun

         Ägarmedgivande för bostadsanpassning

         Ansökan tillstånd uthyrning i andra hand

         Gåvobrev bostadsrätt

         Överlåtelseavtal bostadsrätt

      Störningsrapport

§09 Viktiga telefonnummer

§10 Störningar

§11 Sopsorteringsguide

Karta över området.

 

Innan ni köper en bostadsrätt så rekommenderar styrelsen er att låta en utföra en oberoende besiktning av bostaden. Köper ni en bostadsrätt som har renoverats felaktigt så ärver ni dessa fel och brister. Föreningen har endast ett begränsatt ansvar. Det är ni som köpare som är skyldiga att undersöka bostaden innan ni skriver på ett överlåtelseavtal.

Har ni inte gjort en besiktning innan så kan ni bli stående med stora kostnader. Ett fuskrenoverat badrum kan kosta över 100.000kr att åtgärda.