Här kan du ladda ned information om

regler och förordningar i Tre Källor.

 

 

Klicka på texten!

Boendeinformation (under uppdatering)

 

Föreningens stadgar (Version 2011.4)

 

Förslag till nya stadgar (Version 2011.5)

Första beslutet taget 2018-05-21

 

Allmäna lokala ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun