Regler för renovering av din lägenhet, inglasning av

balkong och montering av parabolantenn!

 

Att bo i en bostadsrätt är ett fördelaktigt boende då föreningen inte har något vinstintresse. Eventuell vinst stannar i föreningen för framtida underhållsbehov. Som boende i en bostadsrättsförening har du större frihet att göra vissa förändringar i din lägenhet, men det finns regler och undantag som begränsar vad du inte får göra.

Du har också ett mycket större underhållsansvar. Enkelt uttryckt så är du som bostadsrättsinnehavare som har allt underhållsansvar för just din lägenhet.

Föreningen kan tvinga ägaren till en eftersatt lägenhet att göra vissa renoveringar.

 

Kök:

Det är förbjudet att koppla en motordriven fläkt till kökets ventillation. När detta upptäcks så kommer föreningen kräva att den boende omedelbart åtgärdar detta fel på egen bekostnad.

Om du vill byta ut befintlig Franke Spiskåpa så skall du montera en spiskåpa som är utrustad med ett justerbart grundflöde. Franke spiskåpa finns i flertalet modeller

Tillåtet är att installera en kolfilterfläkt som cirkulerar luften, men du måste då installera en justerbar utsugsventil.

Det är också förbjudet att flytta köksavloppet. Gör du en förändring av avloppet kan föreningen komma tvinga dig att återställa avloppet på din egen bekostnad.

 

Klicka här för exempel på godkända spiskåpor!

 

Badrum:

Det är förbjudet att ändra avloppet i badrummet utan styrelsens skriftliga godkännande. Avloppsstammen samt stammar för vatten och avlopp är föreningens egendom. Ändrar du på dessa utan föreningens godkännande kommer du att drabbas av höga kostnader för att återställa detta. Föreningen kan tvinga dig att riva ett helt nyrennoverat badrum om du inte följer reglerna.

Säljer du din bostadsrätt och köparen upptäcker att badrummet är felaktigt renoverat kan köparen kräva dig på skadestånd.

Du skall ALLTID anmäla till styrelsen att du tänker renovera ditt badrum.

Ett krav är att du vid renovering följer de branschregler som finns, exempelvis SÄKER VATTEN.

 

Bärande väggar.

Det är totalt förbjudet att göra några som helst ingrepp i bärande väggar. Alla väggar i betong är bärande! Har du gjort ett ingrepp i bärande vägg kommer föreningen att åtgärda detta på din bekostnad.

 

Balkonger.

Innan du glasar in din balkong så måste du söka bygglov hos Botkyrka Kommun, SAMT ansöka om tillstånd från föreningen. Har du inget tillstånd så kan föreningen tvinga dig att montera ned inglasningen på din egen bekostnad samt att du kan få stora böter från Byggnadsnämden (över 10.000kr).

 

Ansökan om tillstånd för inglasningav balkong

 

Bygglovsansökan Botkyrka Kommun

 

Ritningar Skarpbrunnavägen 9 - 11

 

Ritningar Skarpbrunnavägen 13

 

Ritningar Skarpbrunnavägen 15 - 17

 

Ritningar Skarpbrunnavägen 19

 

Ritningar Tre Källorsväg 3 - 11

 

Ritningar Tre Källorsväg 13 - 21

 

Paraboler.

Du måste alltid söka tillstånd från föreningen innan du får sätta upp en parabol. Det är dessutom förbjudet att montera parabolen på fasaden eller på balkongräcket.

 

Ansökan om tillstånd för montering av parabol

 

 

Markiser:

Du måste alltid söka tillstånd från föreningen innan du får sätta upp en markis.

Föreningen beviljar endast i undantagsfall montering av markis, detta på grund av att montering av markis kräver större ingrepp i fasaden.

 

Ytterdörr:

Du ansvara själv för din ytterdörr, dock ansvarar föreningen för ytterdörrens utsida. Detta innebär att Brf Tre Källor kräver att du vid byte av ytterdörr skall beställa en dörr i samma färg som original.

Dörr som monteras med fel färg kommer att målas om, på din bekostnad.

 

Fönster och balkong-/altandörr.

Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för skötsel och underhåll av fönster och balkong-/altandörr. Föreningen ansvarar för målning av utsidan och karmen som håller fönstret i väggen.

 

Uttag för TV / Kabel-TV samt Internet.

Dessa uttag får du inte byta själv. Gör du fel så bryts TV / Kabel-TV och Internet för flera av dina grannar, vilket också kan leda till mycket kostsamma reparationer som du själv får stå för.

TV-uttaget "3 hål i väggen" får endast bytas av tekniker från Tele2.

Nätverksuttaget internet / IP-telefoni med mera som sitter ovanför er ytterdörr skall ni kontakta Telenor för hjälp med.

 

 

Det är mycket viktigt att alla följer dessa regler samt anlitar seriösa hantverkare vid renoveringar.

Föreningen har endast ett begränsatt ansvar när olyckan är framme.

Enkelt uttryckt så är föreningens ansvar att utreda skadan, riva ut det som är skadat, vid vattenskada så torkar föreningen upp skadan, och sedan återställa stommen.

Du som bostadsrättsinnehavare ansvar själv för allt annat så som plastmatta, trägolv, innerväggar, målning och så vidare. Detta gäller även om det är någon annan som orsakat skadan så som exempelvis en granne, eller om du köpt en bostadsrätt med brister.

Om du som bostadsrättsinnehavare anlitar oseriösa hantverkare, eller själv utför arbeten som skadar fastigheten eller på annat sätt är till men för föreningen, så kan ditt medlemskap bli förverkat och du blir tvungen att sälja din bostadsrätt.